Vergelijkbare woorden van het woord afstandelijk zijn:
koel, spaarzaam, achterbaks, ingetogen, gesloten,...
fris, onverschillig, lauw, zakelijk, onvriendelijk,...
fris, onverschillig, koel, hardvochtig, onvriendelijk,...
koel, uitsluitend, besloten, terughoudend,...
formeel, officieel, deftig, hoofs, fatsoenlijk,...