Vergelijkbare woorden van het woord gereserveerd zijn:
fris, onverschillig, lauw, zakelijk, onvriendelijk,...
louter, puur, enkel, alleen, enig, uitsluitelijk,...
intiem, gesloten, afgesloten, niet openbaar, beslist,...
koel, spaarzaam, achterbaks, ingetogen, gesloten,...
eenzaam, solitair, afgezonderd, effen, terughoudend,...
gesloten, terughoudend, zwijgzaam, gereserveerd
fris, onverschillig, lauw, onge´nteresseerd, kil, kalm,...
bewust, gereserveerd, geserveerdheid
reserveren, gereserveerd, geserveerdheid
ondoorgrondelijk, dicht, toe, niet toegankelijk,...
terughoudend, koel, koud, gereserveerd, vormelijk
ondoorgrondelijk, mystiek, orakelachtig, raadselachtig,...
maagdelijk, koel, statig, rein, kalm, bedaard,...
gereserveerd
terughoudend, gesloten, koel, geheimzinnig, ingetogen,...