Vergelijkbare woorden van het woord afwatering zijn:
uitwatering, lee, zijl, spui, afvoer, diurese,...
knoeien, dam, gouw, waterlozing, hengsel, water,...
lei, groef, afscheiding, gouw, grens, greppel, tocht,...
kil, gleuf, poel, lee, geul, ril, vaart, kanaal,...
afkeuring, vliet, vis, wetering, kleine rivier, water,...
vloed, vliet, waterweg, binnenwater, beek, kreek,...
menigte, vloed, golf, ader, loop, spanning, straal,...
suatie, buis, groep, waterlozing, riool, uitloop,...
lossing, afwatering, verwijdering, waterafvoer
riool, sloot, goot, wetering, waterleiding, afwatering
suatie, vertrek, afwatering, wegvloeiing, ebbing,...
waterlozing, waterkering, sas, afvoerbuis, sluis, kolk,...
spuigat, riool, spijgat, rioolstelsel, goot, waterval,...
lei, gouw, lee, sloot, wetering, laak, waterloop,...