Vergelijkbare woorden van het woord lee zijn:
pronselen, kladschilderen, morsen, stuntelen, konkelen,...
schut, dijk, erf, lee, stuw, plein, schijf (dambord),...
pad, land, provincie, landstreek, landschap,...
uitwatering, lee, zijl, spui, afvoer, diurese,...
greep, handgreep, lee, oor, eins, einze, beugel,...
vloeistof, drank, diep, baai, golf, gouw, poel, lee,...
dam, beer, stuw, keerdam, stuwdam, strekdam,...
zij, lee, flank, rugstuk, soort rundvlees, lichaamsdeel
lei, gouw, lee, sloot, wetering, laak, waterloop,...
kil, gleuf, poel, lee, geul, ril, vaart, kanaal,...
hals, spil, enkel, lee, flits, hengsel, har, paumele,...
duin, kling, helm, lee, terp, toevluchtsoord, belt,...
lee, ril, sloot, wetering, beek, gracht, rivier,...
waterlozing, lee, sloot, wetering, beek, rivier,...