Vergelijkbare woorden van het woord watering zijn:
ouderwets schrijfplankje, avenue (Zuid-Nederlands),...
pad, land, provincie, landstreek, landschap,...
knoeien, dam, gouw, waterlozing, hengsel, water,...
lei, groef, afscheiding, gouw, grens, greppel, tocht,...
kil, gleuf, poel, lee, geul, ril, vaart, kanaal,...
bericht, poel, grens, afkeuring, drasland, grenssloot,...
lee, ril, sloot, wetering, beek, gracht, rivier,...
molentocht, watering, poldertocht
sloot, beek, kreek, watering
wetering, waterloop, watering, teleurgestelde
wetering, polder, watering, afwateringskanaal,...
irrigatie, watering
waterlozing, lee, sloot, wetering, beek, rivier,...