Vergelijkbare woorden van het woord alleenstaand zijn:
louter, zuiver, puur, bloot, alleen, afzonderlijk,...
zonder gezelschap, alleen, eenzaam, alleenlevend,...
sujet, persoon, individu, schepsel, solitair, eenling,...
los, alleen, eenzaam, solitair, apart, afgelegen,...
los, enkel, alleen, eigen, individueel, particulier,...
los, specifiek, alleen, particulier, afzonderlijk,...
eenzaam, apart, afgelegen, afgezonderd,...
los, apart, afgezonderd, afzonderlijk, separaat,...
afzonderlijk, alleenstaand, apart, ge´soleerd,...
vrij, wulps, neutraal, los, zedeloos, losbandig,...
apart, afgezonderd, afzonderlijk, afgescheiden, uiteen,...
plaat, enkelspel, soort grammofoonplaat,...
solitair, solo, vrijer, echteloos, eenlopig, jonggezel,...
onbelendend, afzonderlijk, alleenstaand, apart,...