Vergelijkbare woorden van het woord anlaut zijn:
pronomen, voornaamwoord, alinea, verbuigen, syncope,...