Vergelijkbare woorden van het woord apatisch zijn:
even, koel, koud, laks, lauw, slap, slof, blasť, egaal,...
apatisch, lusteloos, slag, onthutst, klap, loom, zwaar,...
laks, sloom, traag, apatisch, drukkend, indolent,...
onverschillig, laks, traag, apatisch, vadsig,...
onverschillig, sloom, traag, dofweg, apatisch,...
koel, koud, lauw, apatisch, laconiek, flegmatiek,...
traag, apatisch, indolent, lusteloos, slaafs, inert,...
slap, apatisch, afval, mak, dof, schip, zwak, vaartuig,...
apatisch