Vergelijkbare woorden van het woord onaandoenlijk zijn:
fris, onverschillig, lauw, zakelijk, onvriendelijk,...
fris, onverschillig, koel, hardvochtig, onvriendelijk,...
onverschillig, koel, laks, los, luw, kalm, slof, zwoel,...
onverschillig, paf, loom, indolent, lusteloos,...
onverschillig, onverstoorbaar, bedaard, nuchter,...
onverschillig, koel, koud, laconiek, onverstoorbaar,...
onverschillig, koud, lauw, dikhuidig, hardvochtig,...
onverschillig, soort temperament, onaandoenlijk,...
koud, harteloos, gevoelloos, ongevoelig, wreed, rigide,...
woest, koud, harteloos, onbewogen, gevoelloos,...
wreed, meedogenloos, onaandoenlijk, steenhard,...
onaandoenlijk
snel, koud, harteloos, onbewogen, gevoelloos,...
koel, koud, gevoelloos, onaandoenlijk,...
onaandoenlijk, zeer hard, keihard
laconiek, sto´cijns, flegmatiek, gelijkmatig, vast,...
volgende
1 2