Vergelijkbare woorden van het woord armoedig zijn:
simpel wijsje, air, wijs, eenvoudige zangwijze, wijsje,...
niet zalig, lam, noodlottig, droevig, zielig, armoedig,...
niet weldadig, onbeduidend, armoedig, kaal, armzalig,...
koud, kil, scherp, ijl, rank, ruw, pover, niet welig,...
desolaat, kelderachtig, donker, zwaarmoedig, stroef,...
wanhavenig, palterig, arm, kaal, slons, sjofel, veilig,...
flink, luchthartig, achteloos, zorgeloos, nonchalant,...
nietig, nietswaardig, leuk, ellendig, geweldig, vadsig,...
elementair, oorspronkelijk, oprecht, dof, bloot, enkel,...
luchthartig, bedenkelijk, precair, zorgwekkend,...
kaal, sjofel, armoedig, armzalig
woest, glad, pover, schraal, bloot, naakt, haveloos,...
mooi, pover, haveloos, shabby (Engels), kaal, armoedig,...
ijl, armoedig, dun, karig, magertjes, smalletjes,...
armoedig, oud, bouwvallig
morsig, knorrig, armoedig, stuurs, ongezond, wormstekig