Vergelijkbare woorden van het woord somber zijn:
woest, ontredderd, berooid, droevig, bedroefd,...
donker, somber, muf
kelderachtig, zonder licht, biersoort, duisternis,...
somber, gedrukt, miltziek, hypochonder, zwartgallig,...
slee, ruw, halsstarrig, somber, stijf, steil,...
somber, zwaarmoedig, atrabilair, atrabileus,...
somber, beklemmend, stroef, akelig, droevig, treurig,...
ellendig, desolaat, somber, verdrietig, droefheid,...
lusteloos, bekommerd, somber, begaan, bleek, bewolkt,...
deun, ellendig, pover, schraal, somber, haveloos,...
somber, droefgeestig
gelijk, lastig, ellendig, onaangenaam, donker, somber,...
somber, weertype, mistig, bedekt, betrokken, nebuleus,...
ondoorgrondelijk, heimelijk, verward, mystiek, donker,...
ellendig, onaangenaam, somber, bar, misselijk, wee,...
lusteloos, mat, somber, verdrietig, sip, gedeprimeerd,...