Vergelijkbare woorden van het woord functie zijn:
plicht, opgave, werkkring, last, werk, arbeid, karwei,...
register, koker, rechtbankterm, naamregister,...
complexie, geaardheid, gesteldheid, natuur, slag,...
handeling, gestie, daad, functie, operatie, prestatie
handeling, verloop, werkzaamheid, schema, kracht,...
taak, wachter, betrekking, schildwacht, posse,...
taak, rayon, plaats, sfeer, betrekking, post, baantje,...
gesteldheid, aard, soort, gehalte, rang, klasse,...
betrekking, baantje, functie, emplooi, baan,...
officium, plaats, betrekking, post, werkkring, functie,...
piste, wildbaan, pad, weg, strook, betrekking, trek,...
officium, nut, plaats, gemak, gerief, order,...
plaats, hoeveelheid, staat, betrekking, ligging, stand,...
gesteldheid, waardigheid, staat, aard, soort, gehalte,...
functie
functie
volgende
1 2