Vergelijkbare woorden van het woord genezing zijn:
terugbetaling, teruggaaf, schadevergoeding, genezing,...
renovatie, naturel, rehabilitatie, rectificatie,...
restitutie, verhaal, rectificatie, verbetering,...
belang, nut, hulp, opbrengst, genot, genezing,...
nut, voorspoed, zegen, groet, geluk, wens, saluut,...
herstel, terugkrijging, wederverkrijging, genezing,...
herstel, herleving, wedergeboorte, herschepping,...
vervanging, herstelling, opruiming, reorganisatie,...
verberging, genezing, verduistering, herstel
genezing
herstel, genezing
verbetering, herstel, baat, genezing
herstelling, herstel, eetzaal, eetgelegenheid,...