Vergelijkbare woorden van het woord basisvorm zijn:
mal, type, vorm, model, patroon, taalkundige term,...
basisvorm, grondvorm