Vergelijkbare woorden van het woord grondvorm zijn:
idioot, dol, staal, last, grondvorm, onzinnig, zot,...
figuur, individu, grondvorm, kenmerkende eigenschap,...
grondvorm, mal, type, coupe, aard, forma, formaat,...
staal, middel, grondvorm, mal, type, vorm, grondbeeld,...
baas, koker, staal, hoofd, leider, grondvorm, mal,...
pronomen, voornaamwoord, alinea, verbuigen, syncope,...
grondvorm, hoofdvorm
basisvorm, grondvorm