Vergelijkbare woorden van het woord benepen zijn:
ellendig, benard, benauwd, krap, klein, bar, walgelijk,...
netelig, zorgwekkend, benard, benauwd, wezelachtig,...
verlegen, schuchter, beschroomd, zuinig, bleu, timide,...
benauwd, dom, halsstarrig, krap, klein, begrensd, saai,...
fijn, mager, klein, langgerekt, eng, gering, schriel,...
bekrompen, dorps, achterlijk, benepen, burgerlijk,...
bekrompen, laf, niet moedig, benepen, liberaal,...
knap, precies, diep, waar, warm, dicht, innig, diepst,...
min, gering, schriel, sikkeneurig, dun, krenterig,...
bekrompen, banaal, benepen
netjes, eenvoudig, fatsoenlijk, bekrompen, kleinsteeds,...
onthutst, verlegen, sip, teleurgesteld, beduusd,...
min, gierig, krenterig, bekrompen, kleingeestig,...
benauwd, bang, bezet, nauw, bedrukt, benepen, bekneld,...
bleek, bekrompen, kleinhartig, versaagd, benepen,...
kil, benauwd, onrustbarend, onrustig, haastig, bang,...
volgende
1 2