Vergelijkbare woorden van het woord eng zijn:
niet zalig, lam, noodlottig, droevig, zielig, armoedig,...
moeilijk, netelig, hachelijk, zorgwekkend, bang,...
drukkend, zwoel, netelig, hachelijk, zorgwekkend, duf,...
kras, kruk, schraal, kerf, keep, nauwsluitend, schaars,...
onbetekenend, nietig, fijn, benauwd, laag, pienter,...
koud, kil, ellendig, ruw, onaangenaam, schraal,...
afkeer wekkend, wansmakelijk, afstotelijk, naar,...
gelijk, lastig, ellendig, onaangenaam, donker, somber,...
lusteloos, ijl, mager, mat, tint, grasveld, verlegen,...
krap, streng, eng, strak, getailleerd, gespannen, nauw
lieveling, slap, ellendig, bar, naar, jong, eng,...
goed, land, veld, akker, grond, bouw, eng, dries,...
veld, akker, eng, es, enk, akkerbouwgrond, cultuurgrond
benauwd, dom, halsstarrig, krap, klein, begrensd, saai,...
akker, eng, bouwland, es, landbouwgrond,...
fijn, mager, klein, langgerekt, eng, gering, schriel,...
volgende