Vergelijkbare woorden van het woord bestekamer zijn:
kamercloset, watercloset, sanitaire inrichting,...
vogel, nut, gerak, privaat, stade, secreet, rust,...
opschik, w.c., gemak, privaat, robe, japon,...
w.c., loeder, gemak, toilet, afscheiding, naarling,...
w.c., gemak, toilet, latrine, bestekamer, plee,...
w.c., gemak, toilet, bestekamer, waterspoeling,...