Vergelijkbare woorden van het woord closet zijn:
kamercloset, watercloset, sanitaire inrichting,...
vogel, nut, gerak, privaat, stade, secreet, rust,...
opschik, w.c., gemak, privaat, robe, japon,...
w.c., gemak, toilet, secreet, nummer honderd, closet
closet
w.c., gemak, toilet, cour, closet
w.c., toilet, latrine, nummer honderd, gemak, closet,...
closet, plee, toilet, huuske, nummer honderd, privaat,...