Vergelijkbare woorden van het woord bevatting zijn:
geest, denkkracht, verstand, hoge begaafdheid,...
intelligentie, bewustzijn, kop, rede, benul, brein,...
nota, intelligentie, verstand, rede, benul, besef,...
blik, gezicht, bewustzijn, verstand, benul, besef,...
bevatting, onbevlekt, conceptie, vinding, bevruchting
begrip, bevatting, opnemen (het), idee, ontvangenis,...
belang, register, maat, overzicht, tekst, begrip,...
belang, bevatting, zin, strekking, omvang, betekenis,...
bevatting
intelligentie, verstand, benul, besef, notie, begrip,...