Vergelijkbare woorden van het woord portee zijn:
aanbelang, schip, gewicht, portee, nut, zin, baat,...
intelligentie, verstand, begrip, inzicht, ontvangenis,...
slot, belang, genegenheid, verlangen, lust, begeerte,...
geest, ratio, doel, raam, zin, loop, opzet, porte,...
belang, maat, tour, hoeveelheid, grootte, kaliber,...
belang, notificatie, verklaring, nut, begrip, klem,...
belang, portie, strekking, omvang, portee, betekenis,...
portee
gewicht, strekking, portee, betekenis, interesse,...
portee, pak, zwangerschap, kledingstuk, kostuum,...
portee, mars, lift, laadvermogen, kiep, schepkorf,...
betekenis, zin, portee