Vergelijkbare woorden van het woord bewusteloosheid zijn:
woordverkorting, grammatische figuur, samentrekking,...
bankroet, flauwte, onmacht, onvermogen,...
geesteszwakte, bewusteloosheid
lethargie, bewusteloosheid, trance, roes, flauwte,...
toeval, massa, natuurverschijnsel, komeetstaart,...
verbijstering, krankzinnigheid, bewusteloosheid
slapte, toeval, machteloosheid, inzinking,...
bewusteloosheid, diepe slaap
bewusteloosheid, flauwte, geveinsde flauwte, zwijm
machteloosheid, zwakte, bewusteloosheid, insolventie,...
syncope, toeval, bewusteloosheid, onmacht, flauwte,...
armoede, armoe, machteloosheid, zwakte,...
bewusteloosheid