Vergelijkbare woorden van het woord bezwijming zijn:
woordverkorting, grammatische figuur, samentrekking,...
blind, onvoorzien voorval, onvoorziene gebeurtenis,...
syncope, machteloosheid, athymie, bedwelming, coma,...
machteloosheid, zwakte, bewusteloosheid, insolventie,...
slapte, toeval, machteloosheid, inzinking,...
bezwijming
flauwte, bedwelming, versuffing, katzwijm, bezwijming