Vergelijkbare woorden van het woord bijkans zijn:
los, bedenkelijk, precair, hachelijk, grillig, gewaagd,...
hoegenaamd, bijwoord, net, welhaast, onzeker, bekant,...
ijl, jacht, bijwoord, pier, weldra, gauw, bekant,...
samen, bijwoord, voegwoord, omtrent, aanstonds, als,...
bijwoord, bijna, vrijwel, bijkans, ongeveer, schier,...
even, plotseling, eerst, krap, bijwoord, net, kree,...
omtrent, bijkans, ongeveer, tennaastebij
zuiver, grauw, netjes, bijna, haast, bijkans, bedorven,...