Vergelijkbare woorden van het woord bijna zijn:
onverschillig wat, bijna, bijwoord
lest, minder, beneden, even, gelijk, hoegenaamd, pal,...
mooi, precies, nauwkeurig, haam, even, korteling,...
eerlang, weldra, spoedig, bijna, nauwelijks,...
los, bedenkelijk, precair, hachelijk, grillig, gewaagd,...
bijna, haast, vrijwel
bijwoord, bijna, vrijwel, bijkans, ongeveer, schier,...
krap, pas, bijna, haast, zuur, wrang, ternauwernood,...
ijl, jacht, bijwoord, pier, weldra, gauw, bekant,...
bijwoord, zo-even, weldra, aanstonds, bijna, dadelijk,...
bijwoord, weldra, aanstonds, bijna, dadelijk, schier,...
bijwoord, bijna, aan, bij, circa, dichtbij, naast,...
onzeker, bijna, haast, zowel, nagenoeg, nauwelijks,...
zuiver, grauw, netjes, bijna, haast, bijkans, bedorven,...
bijna, soms, meteen, langzamerhand, mogelijk
bijwoord, bekant, bijna, nagenoeg, nauwelijks,...
volgende
1 2