Vergelijkbare woorden van het woord schier zijn:
pluis, maagdelijk, fris, goed, schoon, echt, fijn,...
goor, liederlijk volk, afsnauw, kleurloos, snauw,...
knap, precies, nauwkeurig, opgeruimd, fijn, rein,...
hoegenaamd, bijwoord, net, welhaast, onzeker, bekant,...
ijl, jacht, bijwoord, pier, weldra, gauw, bekant,...
onzeker, bijna, haast, zowel, nagenoeg, nauwelijks,...
vuil, goor, verkeerd, bederven, wrak, beschadigd,...
bijwoord, bijna, vrijwel, bijkans, ongeveer, schier,...
even, plotseling, eerst, krap, bijwoord, net, kree,...
schier, allongepruik
vaar, schier, gust
mat, doel, middenste, bleek, schier, blanco, rouwkleur,...
grauw, bont, groezelig, schier, kleur, haarkleur,...
bijwoord, zo-even, weldra, aanstonds, bijna, dadelijk,...
bijwoord, weldra, aanstonds, bijna, dadelijk, schier,...
schoon, rein, zuiver, net, keurig, netjes, helder,...
volgende
1 2