Vergelijkbare woorden van het woord cadens zijn:
enkel, alleen, mono, alleen dans, dans, alleenzang,...
rede, toespraak, fantasie, onvoorbereid praatje,...
muziekterm, cadens
cadans, cadens, compositie, intonatie, modulatie,...
cadens
cadens