Vergelijkbare woorden van het woord improvisatie zijn:
verstand, haven, logos, preek, ratio, toast, woord,...
rede, feestrede, preek, toast, betoog, oratie, speech,...
kuur, droombeeld, luim, hersenschim, gril, verbeelding,...
improvisatie
solo, improvisatie, cadenza, toonval, solopassage,...
improvisatie
presentatie, inleiding, rede, uitspraak, act, lezing,...
inleiding, rede, betoog, oratie, speech, vertoog,...
improvisatie
improvisatie