Vergelijkbare woorden van het woord comfort zijn:
vogel, nut, gerak, privaat, stade, secreet, rust,...
nut, gerak, gemak, gerei, genot, gevoeg, comfort,...
comfort, behaaglijkheid
nut, gerak, gemak, gerei, plezier, genot, genoegen,...
zetel, het zitten, tenue, comfort, duur, ruiter
opschik, glans, luister, tooi, praal, pracht, fortuin,...