Vergelijkbare woorden van het woord gerieflijkheid zijn:
belang, aanwending, utiliteit, betekenis, usage,...
gemak, gerei, gerief, hulp, nodige voedsel, gevit,...
vogel, nut, gerak, privaat, stade, secreet, rust,...
goed, drukte, lawaai, gerak, gezeur, tier, tuig,...
lust, lol, alert, behagen, gerief, amusement, gein,...
lust, nut, gebruik, gerief, smaak, bezit, wil, pret,...
faveur, lust, lol, behagen, bevallen, gerief,...
gemak, gerief, geriefelijkheid, gerieflijkheid, zit,...
gerief, weelde, overvloed, rijkdom, overdaad,...
gezelligheid, geriefelijkheid, gerieflijkheid
gemak, gerieflijkheid, soepelheid, inschikkelijkheid