Vergelijkbare woorden van het woord conjugatie zijn:
declinatie, werkwoordsvorm, taalkundige term,...
pronomen, voornaamwoord, alinea, verbuigen, syncope,...
declinatie, flexie, taalkundige term, conjugatie
taalkundige term, conjugatie, het vervoegen
band, koppeling, gevoelsband, adsorptie, akkoord, bond,...