Vergelijkbare woorden van het woord defect zijn:
pech, panne, afwijking, onaangename onderbreking,...
pech, tegenslag, fout, tekortkoming, letsel,...
mislukking, fout, faal, smeur, misstap, flater,...
nadeel, mankement, zorg, marode, fout, laag, behoefte,...
nadeel, mankement, behoefte, gebrek, tekortkoming,...
wrak, wanhavenig, bedorven, gescheurd, zwak, wankel,...
schade, mankement, lek, feil, gebrek, gemis, leemte,...
einde, ulevel, figuur, oorkonde, document, bonk, moot,...
absent, haperen, missen, falen, defect, liegen,...
genegenheid, slap, lusteloos, nietig, kwak, netelig,...
stuk, defect, kapot
idioot, defect, debiel, stompzinnig, imbeciel,...
beschadigd, defect, kapot, gekwetst, defectueus,...
lui, inert, defect, bouwvallig, werkloos, kapot,...
afval, beschadigd, hoofddeksel, weg, stuk, dood,...
stuk, defect, gebrekkig, zwak, oud, bouwvallig, kapot,...
volgende
1 2