Vergelijkbare woorden van het woord zwak zijn:
gunst, affectie, warmte, zwak, lust, welwillendheid,...
onverschillig, laks, vadsig, lenig, lam, laf, tam,...
onverschillig, sloom, traag, dofweg, apatisch,...
onbetekenend, prullig, popperig, luizig, zwak, iel,...
klets, sukkel, schip, jenever, zwak, vaartuig,...
bedenkelijk, penibel, lastig, moeilijk, hakerig,...
mooi, nietig, goed, schoon, scherp, netelig, echt,...
nietig, ijl, rank, pover, niet welig, tenger, zeer dun,...
slap, apatisch, afval, mak, dof, schip, zwak, vaartuig,...
schip, wanhavenig, bedorven, overblijfsel, ziek, zwak,...
wrak, wanhavenig, bedorven, gescheurd, zwak, wankel,...
onbetekenend, nietig, fijn, benauwd, laag, pienter,...
genegenheid, minder, nietig, nietswaardig, vuil, vals,...
lauw, slap, lijs, innig, hartelijk, langzaam,...
aanvechtbaar, bedenkelijk, discutabel, betwistbaar,...
nietig, ijdel, onzeker, eindig, zwak, tijdelijk,...