Vergelijkbare woorden van het woord delf zijn:
lei, groef, afscheiding, gouw, grens, greppel, tocht,...
maar, vaart, kanaal, kade, sloot, rei, veste, water,...