Vergelijkbare woorden van het woord gracht zijn:
nadeel, louter, mare, gerucht, bloot, enkel, alleen,...
snel, diep, schot, toer, trip, gauw, vlug, haast, loop,...
diep, buis, leiding, vaart, gang, grift, water, gracht,...
dijk, waterkering, ka, steiger, ligplaats, ankerplaats,...
lei, groef, afscheiding, gouw, grens, greppel, tocht,...
koorgezang, sloot, meetlat, gracht, hooi, dans, koor,...
vesting, ommuurde stad, gracht, stadsgracht, stadsmuur,...
vloeistof, drank, diep, baai, golf, gouw, poel, lee,...
stad, burcht, vesting, wal, grondvest, veste, gracht,...
lee, ril, sloot, wetering, beek, gracht, rivier,...
sloot, gracht
vaart, kanaal, wal, rei, veste, gracht, singel, vest,...
diep, zwier, vaart, kanaal, waterweg, sloot, vaargeul,...
draagband, draagriem, band, koppel, buitenwal, vis,...
enkelvoud, singularis, gracht, stadsgracht
bot, grof, lomp, onbehouwen, botweg, log, met grofheid,...