Vergelijkbare woorden van het woord dergelijk zijn:
dergelijk, overeenkomend, dezelfde, hetzelfde
gelijk, dergelijk, idem, eender, evenzo, hetzelfde,...
enerlei, specifiek, dergelijk, identiek,...
flink, intiem, ernstig, dergelijk, bar, bijwoord, zeer,...
dergelijk, dat, dit, zoiets, dermate, datgene
dergelijk, zulks, dergelijke, dusdanig, zo`n, zodanig,...
dergelijk, zo, aanwijzend voornaamwoord, zozeer,...
dergelijk, bijwoord, zo, zodanig, danig, dermate, zulk,...
dergelijk
gelijk, dergelijk, naar, ook, strokend, analoog,...
flink, intens, krachtig, dergelijk, bijwoord, grondig,...
dergelijk, zodanig, zulk
bijwoord, voegwoord, pas, weldra, aanstonds, als,...
aanwijzend voornaamwoord, soortgelijke, zowat,...
zo, dergelijk, dergelijke, dusdanig, zodanig, zoiets,...
zodanig, soortgelijk, dusdanig, zo een, zo, dergelijk,...
volgende
1 2