Vergelijkbare woorden van het woord dito zijn:
onverschillig, even, egaal, idem, identiek,...
eenzelfde, dito, soortgelijk, danig, zulks, zoiets,...
gelijk, bijwoord, ook, eveneens, evenveel, alleens, id,...
egaal, gelijk, supra, zo, idem, id, dito, identiek,...
gelijk, bijwoord, ook, idem, dito, item, netzo, eender,...
even, gelijk, ook, eveneens, idem, dito, item, eender,...
dito
bijwoord, ook, eveneens, idem, dito, item, evenzo,...
dito, hetzelfde
bijwoord, ook, eveneens, zo, idem, dito, item, eender,...
samen, en, bijwoord, toch, zowel, als, daarenboven,...