Vergelijkbare woorden van het woord soortgelijk zijn:
onverschillig, gelijk, glad, effen, identiek,...
echt, soortelijk, eigenaardig, soortgelijk, apart,...
eenzelfde, dito, soortgelijk, danig, zulks, zoiets,...
gelijk, enerlei, gelijkwaardig, overeenkomend,...
gelijk, dergelijk, naar, ook, strokend, analoog,...
zodanig, soortgelijk, dusdanig, zo een, zo, dergelijk,...
soortgelijk
onverschillig, even, egaal, idem, identiek,...
strokend, overeenkomstig, overeenkomend,...
analoog, gelijkslachtig, gelijksoortig, soortgelijk
taalkundige term, homogeen, analoog, gelijkaardig,...
homogeen, enerhande, analoog, gelijkaardig,...
gelijkwaardig, taalkundige term, omschrijving,...
commensurabel, overeenkomende, parallel,...