Vergelijkbare woorden van het woord dole zijn:
vocht, krik, kwast, munt, kummel, kwak, remedie,...
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
vogel, aanspreker, schip, zwarte vogel,...
vogel, kraai, ka, raafachtige vogel,...
zoogdier, dole
koer, ka, roek, kauw, dole
vogel, ka, kauw, dole, kerkkraai