Vergelijkbare woorden van het woord kauw zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
vogel, aanspreker, schip, zwarte vogel,...
vogel, kraai, manwijf, zwarte vogel, aanlegplaats,...
kraai, gaai, raaf, roek, ekster, kauw, meerkol
gaai, raaf, roek, ekster, kauw
koer, ka, roek, kauw, dole
drank, vogel, kraai, kauw, kra, soort kraai, torenkraai
vogel, kauw, torenkraai
vogel, kauw
vogel, ka, kauw, dole, kerkkraai
kraai, notenkraker, gaai, roek, ekster, kauw
vogel, fitis, kraai, keep, kwikstaart, klauwier,...