Vergelijkbare woorden van het woord dom zijn:
as, aaf, dom, pool, spil, aspunt, rijwielonderdeel
dikhuidig, afgestompt, bonk, heel onbeleefd, dom, rib,...
woest, klungel, bonk, lor, tod, vod, lap,...
dom, stadion, hal, kerk, burcht, kasteel, theater,...
idioot, dol, kwast, hals, moeilijk, dom, mal, onzinnig,...
dom, verward, zinneloos, onbesuisd, onbedachtzaam,...
dom, groot gebouw, kerk, basiliek, hoog bouwwerk,...
dom, kerk, kathedraal, hoofdkerk,...
dom, kathedraal, wolkenkrabber, torenflat, toren,...
dom, onverstandig, onnozel, stuntelig, stom, uilig,...
dom, arke, kerk, kathedraal, pagode, tempel, altaar,...
bot, dom, stupide, mal, onzinnig, zot, dwaas, absurd,...
onbetekenend, prullig, lorrig, nietig, nietswaardig,...
idioot, dikhuidig, bot, dom, stupide, onnozel,...
dom, dwaas, redeloos, ondoordacht, stom, wezenloos,...
dom, dwaas, redeloos, onverstandig