Vergelijkbare woorden van het woord bot zijn:
onverschillig, koud, bot, calleus, pachyderm,...
onverschillig, blasť, lusteloos, bot, murw, stomp,...
maat, kerel, lomperd, bink, bot, schink, forse kerel,...
bot, grof, lomp, onbehouwen
naaf, bot, lomp, groot gebouw, zot, ijlhoofdig,...
balk, gording, bot, geraamte, knook, gebeente, been,...
bonk, bot, rib, schink, meetkundige term, knok, poot,...
bot, coxa, lichaamsdeel, schonk
bonk, bot, been, geraamte, slaag, knook, soort been
woest, klungel, bonk, lor, tod, vod, lap,...
bot
bot, wintersportartikel, bob, ar, cabriolet,...
bot, heilbot, vis
bonk, bot, rib, been, knok, doodsbeen, knekel, graat,...
bot, grof, lomp, onbehouwen, botweg, log, met grofheid,...
afgestompt, menigte, bot, slee, punteloos,...