Vergelijkbare woorden van het woord ekster zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
kraai, ka, gaai, raaf, roek, merel, ekster
kraai, gaai, raaf, roek, ekster, kauw, meerkol
vogel, , valk, tersel, sperwer, steenuil, klauwier,...
gaai, raaf, roek, ekster, kauw
klets, kletskous, klepper, ekster, kletskop,...
meisje, vogel, kraai, ekster, babbelaarster, kwebbel,...
vogel, ekster
vogel, klauwier, ekster, babbelaarster, klappei,...
klauwier, ekster
kraai, notenkraker, gaai, roek, ekster, kauw
vogel, fitis, kraai, keep, kwikstaart, klauwier,...
ekster
vogel, houtsnip, houtduif, gaai, ekster, spechter