Vergelijkbare woorden van het woord raafachtige vogel zijn:
vogel, aanspreker, schip, zwarte vogel,...
vogel, zwarte vogel, raafachtige vogel,...
vogel, kraai, zwarte vogel, raafachtige vogel, roek,...
vogel, kraai, zwarte vogel, raaf, raafachtige vogel,...
vogel, zwarte vogel, raafachtige vogel, roofvogel,...
vogel, kraai, ka, raafachtige vogel,...
vogel, meerkoet, gaai, raaf, raafachtige vogel, wouter,...