Vergelijkbare woorden van het woord klein zijn:
onverschillig, iel, onbeduidend, onaanzienlijk, luimig,...
onbetekenend, prullig, popperig, luizig, zwak, iel,...
mooi, nietig, goed, schoon, scherp, netelig, echt,...
drukkend, zwoel, netelig, hachelijk, zorgwekkend, duf,...
nietig, nietswaardig, vuil, vals, diep, fout,...
wakker, flink, glad, rap, alert, snugger, verstandig,...
nietig, klein, peuterig, petieterig, wapen,...
klein, lager, onedel, onbelangrijk
klein, gering, miniem
onbetekenend, nietig, ijl, pover, mager, schraal,...
onbetekenend, prullig, lorrig, nietig, nietswaardig,...
klein, weinig
klein, dun, iel, miezerig
popperig, klein, kruimelig, onhandig, teuterig,...
klein, fijne bijzonderheid, particulariteit,...
onbetekenend, nietig, ellendig, nederig, klein, min,...