Vergelijkbare woorden van het woord extempore zijn:
rede, toespraak, fantasie, onvoorbereid praatje,...