Vergelijkbare woorden van het woord extemporisatie zijn:
rede, toespraak, fantasie, onvoorbereid praatje,...