Vergelijkbare woorden van het woord fijn zijn:
pront, knap, schitterend, braaf, beelderig,...
onbetekenend, prullig, popperig, luizig, zwak, iel,...
mooi, nauwkeurig, gezond, nobel, edel, weldadig, braaf,...
knap, mooi, fris, opgeruimd, nobel, zuiver loon,...
nauwkeurig, faas, zoor, penetrant, snijkant, fel,...
bedenkelijk, penibel, lastig, moeilijk, hakerig,...
waarachtig, fijn, diep, heus, leuk, rein, vast, waar,...
mooi, fijn, enig, uniek, uitstekend, lekker, heerlijk,...
scherp, fijn, scherpzinnig, fijntjes, fijnzinnig,...
fijn, geestrijk, vernuftig, zinrijk, geestig, grappig
vrolijk, joviaal, opgeruimd, fijn, leuk, eerlijk,...
ijl, fijn, mager, iel
vrolijk, goed, fijn, leuk, innig, intiem, prettig,...
keur, goed, fijn, zuiver, probaat, uitgelezen deel,...
mooi, fijn, riant, beeldig, schitterend, boeiend, enig,...
knots, fijn, heerlijk, geweldig, reusachtig, kolossaal,...