Vergelijkbare woorden van het woord frigide zijn:
fris, onverschillig, lauw, zakelijk, onvriendelijk,...
fris, onverschillig, koel, hardvochtig, onvriendelijk,...
onverschillig, koel, dikhuidig, harteloos, lusteloos,...
koel, koud, lauw, apatisch, laconiek, flegmatiek,...
frigide
frigide
onverschillig, koud, lauw, dikhuidig, hardvochtig,...
koud, kil, saai, zeer koud, snerpend, ijzingwekkend,...