Vergelijkbare woorden van het woord frivoliteit zijn:
vergankelijkheid, nietigheid, vacuiteit,...
lor, vod, dwaasheid, nietigheid, bagatel, ijdelheid,...
liederlijkheid, licentie, ontucht, debauche,...
volatilliteit, lichtzinnigheid, oppervlakkigheid,...
achteloosheid, uitspatting, wuftheid, frivoliteit,...
inconsideratie, onbezonnenheid, onnadenkendheid,...
frivoliteit, luchthartigheid
vrolijkheid, uitgelatenheid, frivoliteit,...
onderzeese rug, bank, plaat, drempel, wad, slenk,...
wuftheid, banaliteit, lichtvaardigheid,...